CLI Tips!

Raskt tips for dere som bruker console på Palo Alto Networks sine bokser!

Om dere ikke har gjort det så bør dere kjøre følgende kommandoer for å slippe at tekst overskriver hverandre og blir uleselig:

> set cli terminal height 500

> set cli terminal width 500

Nå vil dere oppdage at det er veldig mye lettere å lese tekst!

Settings ellers for best mulig opplevelse:

Bits per sec    :  9600

Data bits       :     8

Parity          :  none

Stop bits       :     1

Flow control    :  none

About Glenn

Pre-Sales Engineer for Palo Alto Networks in Norway. Always looking for new ways to secure your organization!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *