Ny applikasjon “google-base”!

I desember vil Palo Alto implementere en ny applikasjon som heter “google-base”, dette gir nye muligheter for styringen av google relaterte applikasjoner som kalender, mail, docs med mer.

Jeg anbefaler sterkt å lese denne linken: Google-base FAQ

Kort fortalt så slipper man å tillate “ssl” og “web-browsning” eksplisitt i regelsettet, så for mange vil ikke denne endringen gjøre så mye da vi i Norge ikke har som vane og låse ned tilgangen til internett for mye.

About Glenn

Pre-Sales Engineer for Palo Alto Networks in Norway. Always looking for new ways to secure your organization!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *